Wymagania edukacyjne dla klas I

JĘZYKI OBCE

język angielski – kryteria oceniania
język angielski – zakres podstawowy
język angielski – zakres rozszerzony

język hiszpański 2 godz.
język rosyjski
język francuski

język niemiecki_zakres_materiału
język niemiecki_kryteria

język włoski 2 godz.
język włoski 4 godz.

KLASA MEDIALNO-ARTYSTYCZNA

język polski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne – kryteria oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka

historia i teraźniejszość

KLASA MEDYCZNA

język polski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne – kryteria oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka

historia i teraźniejszość

KLASA SPORTOWA

język polski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne – kryteria oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka

historia i teraźniejszość

KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA

język polski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne – kryteria oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka

historia i teraźniejszość

KLASA POLITECHNICZNA

język polski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne – kryteria oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka

historia i teraźniejszość

KLASA PRZYRODNICZA

język polski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wychowanie fizyczne, wychowanie fizyczne – kryteria oceniania
edukacja dla bezpieczeństwa
plastyka

historia i teraźniejszość