Harmonogram roku szkolnego

 

WRZESIEŃ
1 CZ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
6 WT Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.
8 CZ Akcja krwiodawstwa.
23 PT Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej w rocznicę urodzin poety.
24IX -2X Obóz integracyjny uczniów klas pierwszych.
30 PT Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji wyboru przez uczniów klas III przedmiotów na egzaminie maturalnym.
PAŹDZIERNIK
 4 WT

Plenarne zebranie Szkolnej Rady Rodziców, wybory uzupełniające.

13 CZ

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 PT

Dzień Edukacji Narodowej.

17-21 X Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
31 PON Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
LISTOPAD
 1 WT Wszystkich Świętych.
 9 ŚR Konsultacje z Rodzicami. Akcja krwiodawstwa.
10 CZ Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.
11 PT Narodowe Święto Niepodległości.
21-25 XI Próbne egzaminy maturalne.
GRUDZIEŃ
8 CZ Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.
22 CZ Wigilie klasowe.
23 – 31XII Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
  1 ND Nowy Rok.
 6 PT Święto Trzech Króli.
12 CZ Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych. Zebrania z Rodzicami.
16-20I  

Ostateczny termin potwierdzania deklaracji maturalnych przez uczniów klas czwartych.

 24 WT Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych (do godz. 16.00). 
 26 CZ Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.
27 PT Koniec I okresu.
28 SO Bal Studniówkowy.
30 I – 12II Ferie zimowe
LUTY
13 PON Początek drugiego okresu.
MARZEC
8 ŚR Akcja krwiodawstwa.
    Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów XII LO.
KWIECIEŃ
  Dni Norwidowskie.
6 -11 IV Wiosenna przerwa świąteczna.
12 ŚR

Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych. Konsultacje z Rodzicami.

22 SO Dzień Otwarty XII LO
24 PON Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych (do godz. 16.00).
26 ŚR Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.
28 PT Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień. Przygotowanie szkoły do egzaminów maturalnych.
MAJ
 1 PON Święto Pracy.
 2 WT Dzień Flagi Państwowej.
 3 ŚR Święto Konstytucji 3 Maja.
4 CZ Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
5 PT Pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, poziom podstawowy.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – j.w.
8 PON Pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – j.w.
9 WT Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego, poziom rozszerzony.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas. Podstawa prawna – j.w.
CZERWIEC
1 ŚR Tuzinalia/Dzień Sportu.
6 WT Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych. Zebrania z Rodzicami.
8 CZ Boże Ciało
9 PT Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.
19 PON Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych (do godz. 14.00).
20 WT Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
21 ŚR Dzień wycieczek klasowych. Pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy klasy.
22 CZ Dzień do dyspozycji wychowawcy.
23 PT Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
28 ŚR Konferencja plenarna.
LIPIEC
7 PT Wydawanie świadectw maturalnych
SIERPIEŃ
21 PON Ustne poprawkowe egzaminy maturalne.
22 WT Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne.
23-24 Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-IV
30 ŚR Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.