Harmonogram roku szkolnego

 

WRZESIEŃ

4

PON

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Godzina 9.00 uczniowie klas pierwszych przed budynkiem Szkoły.

Godzina 11.00 uczniowie pozostałych klas w salach z Wychowawcami.

4

PON

Zebrania z rodzicami. Wybór klasowej Rady Rodziców.

6

ŚR

Akcja krwiodawstwa.

7

CZW

Kiermasz podręczników szkolnych.

18

PON

Plenarne Posiedzenie Rady Rodziców XII LO.

23

SO

Początek obozu integracyjnego uczniów klas pierwszych.

22

PT

Złożenie wiązanki kwiatów przy epitafium Patrona w krypcie wawelskiej z okazji rocznicy urodzin.

29

PT

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych.

PAŹDZIERNIK

1

NIE

Koniec obozu integracyjnego uczniów klas pierwszych.

13

PT

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej. Szkolne obchody dnia Edukacji Narodowej.

14

SO

Dzień Edukacji Narodowej.

23-27

PON-PT

Wybory Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

LISTOPAD

1

ŚR

Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

2-3

CZW-PT

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (podstawa prawna – rozporządzenia MENiS z dnia 18 IV 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. z 2002 roku nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

8

ŚR

Akcja krwiodawstwa.

9

CZW

Konsultacje z Rodzicami.

10

PT

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na Sztandar Szkoły. Konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych.

11

SO

Narodowe Święto Niepodległości.

20XI-1XII

PON-PT

Wewnętrzne próbne egzaminy maturalne.

GRUDZIEŃ

7

CZW

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.

22

PT

Wigilie klasowe.

23- 31

SO-NIE

Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

1

PON

Nowy Rok.

6

SO

Święto Trzech Króli.

10

ŚR

Ostateczny termin poinformowania uczniów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Zebrania z Rodzicami.

15-19

PON-PT

Ostateczny termin potwierdzania deklaracji maturalnych przez uczniów klas czwartych.

25

CZW

Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych do godz. 12.00. Blokada systemu.

26

PT

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej. Koniec pierwszego okresu.

29

PON

Początek drugiego okresu.

LUTY

6

WT

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Podsumowanie pracy za pierwszy okres.

12

PON

Początek ferii zimowych.

23

PT

Koniec ferii zimowych.

23

PT

Bal Studniówkowy. (Zaplanowany)

MARZEC

6

ŚR

Akcja krwiodawstwa.

   

Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży XII LO.

28III-2IV

CZW-WT

Wiosenna przerwa świąteczna.

KWIECIEŃ

   

Dni Norwidowskie.

6

SO

Dzień Otwarty XII LO.

9

WT

Ostateczny termin poinformowania maturzystów i ich rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje/Zebrania z Rodzicami.

23

WT

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych do godz. 12.00. Blokada systemu.

24

ŚR

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie maturalne członków Rady Pedagogicznej.

26

PT

Uroczyste pożegnanie maturzystów. Wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród i wyróżnień.

30

WT

Przygotowanie sal i szkoły do egzaminów maturalnych.

MAJ

1

ŚR

Święto Pracy. Dzień wolny od zajęć.

2

CZW

Dzień Flagi RP. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (podstawa prawna – rozporządzenia MENiS z dnia 18 IV 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. z 2002 roku nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

3

PT

Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć.

6

PON

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (podstawa prawna – rozporządzenia MENiS z dnia 18 IV 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. z 2002 roku nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

7

WT

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas (podstawa – rozporządzenia MENiS z dnia 18 IV 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. z 2002 roku nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

8

ŚR

Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas (podstawa prawna – jak wyżej).

9

CZW

Pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego – pp. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas (podstawa prawna – jak wyżej).

10

PT

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (podstawa prawna – rozporządzenia MENiS z dnia 18 IV 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. z 2002 roku nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

13

PON

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego – pr. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas (podstawa prawna – jak wyżej).

30

CZW

Boże Ciało.

31

PT

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (podstawa prawna – rozporządzenia MENiS z dnia 18 IV 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U. z 2002 roku nr 46 poz. 432 z późn. zmianami).

CZERWIEC

1

SO

Dzień Dziecka.

4

WT

Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych.

Konsultacje z Rodzicami.

17

PON

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych do godz. 12.00. Blokada systemu.

18

WT

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

19

ŚR

Tuzinalia. Święto Szkoły. Klasy pozostają pod opieką nauczycieli niepełniących obowiązków wychowawcy.

20

CZW

Dzień wychowawcy.

21

PT

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

21

PT

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej podsumowująca pracę roczną.

LIPIEC

9

WT

Wydawanie świadectw maturalnych.

SIERPIEŃ

20

WT

Egzamin maturalny poprawkowy – część pisemna.

21

ŚR

Egzamin maturalny poprawkowy – część ustna.

26-27

PON-WT

Egzaminy poprawkowe wewnętrzne.

28

ŚR

Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej przygotowująca do pracy w nowym roku szkolnym.