PSYCHOLOG SZKOLNY

godziny pracy w roku szkolnym 2015/2016

 poniedziałek
 8:00 – 14:00
 wtorek  8:00 – 14:00
 czwartek  8:00 – 14:30
 piątek  8:00 – 14:30

 

 • Trener I stopnia warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Trener II stopnia treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Trener profilaktyki uzależnień Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.

 

 
Zajmuje się:

 • poradnictwem psychologicznym,
 • konsultacjami psychologicznymi,
 • terapią indywidualną,
 • terapią grupową,
 • psychoedukacją i promocją zdrowia,
 • treningami i warsztatami psychologicznymi,
 • rozwiązywaniem konfliktów między uczniem a jego równieśnikami, rodzicami i nauczycielami,
 • anty stresem,
 • mediacjami i negocjacjami.