INTERNAT – INFORMACJE

Dla osób zainteresowanych podajemy adresy Internatów, z których uczniowie XII Liceum najczęściej korzystają:

INTERNAT Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3

Telefony:
12 411 96 00 wew. 16
12 411 96 00 wew. 19
12 411 96 00 wew. 13
www.internat.tk.krakow.pl

INTERNAT Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie ul. Ułanów 9

Telefony:
12 411 06 50 (Kierownik)
12 411 27 94 (Wychowawcy)
12 411 76 11 (Sekretariat szkoły)
www.zsisim.pl

Bursa szkolnictwa ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie ul. Ułanów 21a

Telefony:
12 417 23 91
12 411 64 39
bursa3.pl

INTERNAT Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie os. Szkolne 17

Telefony:
12 644 23 13
www.elektryk2.neostrada.pl

W celu uzyskania miejsca należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Szkoła niestety nie ma możliwości pośredniczenia w zapisie uczniów do internatu, gdyż wyżej wymienione placówki jako samodzielne jednostki prowadzą bezpośredni (niezwiązany z żadną szkołą) nabór zainteresowanych zamieszkaniem.