Koła zainteresowań

„Bo nie jest światło by pod korcem stało”
Cyprian Norwid (1821-1883)
 
Pasja, osobiste zainteresowania, zaangażowanie oraz świetne przygotowanie merytoryczne nauczycieli „Dwunastki” czyni ofertę zajęć dodatkowych w naszej szkole bardzo ciekawą i wielotorową.
 

Dla uczniów, którzy pragną poszerzać horyzonty i pogłębiać swoją wiedzę:

 • Szkolny Festiwal Nauki
 • zajęcia pod okiem Kadry Akademickiej w renomowanych krakowskich Szkołach Wyższych
 • koła przedmiotowe
 • konkursy przedmiotowe szkolne i pozaszkolne
 • olimpiady przedmiotowe
 • Olimpiada o diamentowy indeks AGH
 • prestiżowe projekty uczniowskie
 • programowe wycieczki przedmiotowe

Dla uczniów, którzy mają duszę artysty:

 • Festiwal Kultury Szkolnej (przegląd twórczości artystycznej młodzieży: teatr, muzyka, film, fotografia)
 • Dni Norwidowskie
 • „OKO Norwida” – internetowy magazyn XII Liceum
 • konkursy recytatorskie, literackie, filmowe
 • konkursy fotograficzne i plastyczne
 • wyjścia do kina, teatru i na wystawy
 • współpraca z Ośrodkiem Kultury im. C. Norwida
 • współpraca z Głosem Nowej Huty – publikacje w dodatku „Głos Młodej Huty”
 • Gazetka ścienna „Pióro”

Dla uczniów, którzy lubią aktywnie żyć:

 • Szkolny Klub Sportowy (piłka siatkowa, piłka koszykowa i inne…)
 • szkolne i międzyszkolne zawody sportowe
 • Dzień Sportu
 • wypady narciarskie
 • koło strzeleckie
 • zespół taneczny

Dla uczniów, którzy pragną pomagać innym:

 • współpraca z Fundacją Urszuli Smok „Podaruj życie” – dawców szpiku kostnego
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • wolontariat w hospicjum św. Łazarza i udział w akcji „Pola nadziei”
 • współpraca z Fundacją im. Brata Alberta
 • akcje Honorowego Oddawania Krwi w szkole
 • akcja „Szlachetna paczka”
 • „Gwiazdka dla zwierzaka”
 • działalność na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”
 • współpraca z Fundacją „Bank Żywności”
 • współpraca z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
 • akcja ekologiczno-charytatywna „zbieramy zakrętki”

Dla uczniów, którzy są ciekawi świata:

 • Obóz naukowo-integracyjny dla klas pierwszych nad Bałtykiem
 • „Tylko dla Orłów” – coroczny obóz dla najlepszych uczniów szkoły
 • młodzieżowe partnerskie wymiany międzynarodowe (Niemcy, Włochy, Anglia)
 • Dzień Języków Obcych
 • międzynarodowe szkolne eskapady krajoznawcze (Grecja, Bałkany)
 • klasowe obozy naukowe
 • klasowe wycieczki turystyczne
 • wyprawy górskie

Dla uczniów, którzy są kreatywni i przedsiębiorczy:

 • działalność w Samorządzie Uczniowskim
 • Dzień Przedsiębiorczości
 • Udział Targach Edukacyjnych oraz w akcjach promujących Szkołę

Dla uczniów, którzy cenią wygodę oraz nowoczesność:

 • biblioteka szkolna
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • WI-FI w całej szkole
 • funkcjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe i zaplecze sportowe

Debata kandydatów na stanowisko przewodniczącego samorządu szkolnego

Relacja z Dnia Otwartego 2022