Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
Ia medialno-artystyczny mgr Jolanta Horosin-Klamra
Ib psychologiczno-pedagogiczny mgr Katarzyna Lisak-Świstak
Ic medyczny mgr Beata Romankiewicz
Id sportowy mgr Mariusz Rudek
Ie geograficzno-językowy mgr Agnieszka Świątek
If politechniczny mgr Lucjan Obajtek
IIa medialno-artystyczny mgr Konrad Stanilewicz
IIb psychologiczno-pedagogiczny [Czytaj dalej...]

Grono pedagogiczne

Nauczyciele XII LO – stan na 1 IX 2021

Arwanitidis Haralambos Psycholog
Batorski Marek Historia sztuki
Białek Agata Matematyka
Bondyra Katarzyna J. hiszpański
Cupiał Jolanta Geografia
Czyż Małgorzata J. niemiecki
Werner Laura J. polski
Grochal Leszek Fizyka
Grudzień Magdalena Wychowanie [Czytaj dalej...]

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek  8.00 – 9.20  oraz  11.10 – 13.10
wtorek  8.00 – 9.20 oraz 12.00 – 13.10
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 11.10 oraz 12.00 – 13.30 [Czytaj dalej...]

Sztandar, hymn szkoły i Rota XII LO

Projekt sztandaru wykonała pani Joanna Rajkowska. Urodzona w 1968 w Bydgoszczy. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 1988-1993, jednocześnie studiując historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1987-1992. Odbyła Semestralny [Czytaj dalej...]

Cele i zadania szkoły

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

  1. Ukazanie uczniom piękna języka ojczystego, jego rozwoju, zróżnicowania, bogactwa znaczeń i środków ekspresji.
  2. Rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury oraz samodzielnego poznawania różnych dziedzin humanistyki.
  3. Wprowadzenie uczniów w dziedzictwo literackie i kulturowe; pogłębienie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej; [Czytaj dalej...]