Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
Ia medialno-artystyczny mgr Konrad Stanilewicz
Ib psychologiczno-pedagogiczny mgr Wojciech Janus
Ic medyczny mgr Sylwia Piasecka
Id sportowy mgr Jolanta Cupiał
Ie geograficzno-językowy mgr Magdalena Płocica
If politechniczny mgr Anna Peschak
 IIa(4) medialno-artystyczny mgr Sabina Raźny
  [Czytaj dalej...]

Grono pedagogiczne

Nauczyciele XII LO – stan na 1 IX 2020

Arwanitidis Haralambos Psycholog
Batorski Marek Historia sztuki
Białek Agata Matematyka
Bondyra Katarzyna J. hiszpański
Cupiał Jolanta Geografia
Czyż Małgorzata J. niemiecki
Werner Laura J. polski
Grochal Leszek Fizyka
Grudzień Magdalena Wychowanie [Czytaj dalej...]

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek  8.00 – 9.20  oraz  11.10 – 13.10
wtorek  8.00 – 9.20 oraz 12.00 – 13.10
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 11.10 oraz 12.00 – 13.30 [Czytaj dalej...]

Sztandar, hymn szkoły i Rota XII LO

Projekt sztandaru wykonała pani Joanna Rajkowska. Urodzona w 1968 w Bydgoszczy. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 1988-1993, jednocześnie studiując historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1987-1992. Odbyła Semestralny [Czytaj dalej...]

Cele i zadania szkoły

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

  1. Ukazanie uczniom piękna języka ojczystego, jego rozwoju, zróżnicowania, bogactwa znaczeń i środków ekspresji.
  2. Rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury oraz samodzielnego poznawania różnych dziedzin humanistyki.
  3. Wprowadzenie uczniów w dziedzictwo literackie i kulturowe; pogłębienie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej; [Czytaj dalej...]