Sztandar, hymn szkoły i Rota XII LO

Projekt sztandaru wykonała pani Joanna Rajkowska. Urodzona w 1968 w Bydgoszczy. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 1988-1993, jednocześnie studiując historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1987-1992. Odbyła Semestralny Program Studyjny na jednym z kampusów State University of New York w stanie Nowy Jork w roku akademickim 1994-1995. W latach 90-tych prowadziła zajęcia w XII LO z historii sztuki. Obecnie jest szeroko znana jako autorka projektów: Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, którego głównym elementem jest sztuczna palma na rondzie Charles’a de Gaulle’a w Warszawie i Dotleniacz na Placu Grzybowskim.
Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność artystyczną, m.in.: dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagroda Prezydenta Miasta Krakowa. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Sztandar został wykonany w Pracowni Haftu Artystycznego Beaty Matury.
  • Muzyka: dr Dariusz Bąkowski-Kois
    Słowa: Cyprian Kamil Norwid: „Promethidion”Organy: dr Dariusz Bąkowski-Kois
    Śpiew: Antonina Kubiak, kl. III „c”

    Nagranie z marca 2003 r.
    Akademia Muzyczna w Krakowie

 

Treść hymnu

„– Spytam się tedy wiecznego-człowieka,
Spytam się dziejów o spowiedź piękności:
Wiecznego człeka, bo ten nie z zazdrości,
Wiecznego człeka, bo bez żądzy czeka,
Spytam się tego bez namiętności:
«Cóż wiesz o pięknem? …»
…«Kształtem jest Miłości» –
On mi przez Indy – Persy – Egipt – Greków –
Stoma języki i wiekami wieków,
I granitami rudymi, i złotem,
Marmurem – kością słoniów – człeka potem,
To mi powiada on Prometej z młotem.
Kształtem miłości piękno jest – i tyle,
Ile ja człowiek oglądał na świecie,
W ogromnym Bogu albo w sobie-pyle,
Na tego Boga wystrojonym dziecię;
Tyle o pięknem człowiek wie i głosi –
Choć każdy w sobie cień pięknego nosi
I każdy – każdy z nas – tym piękna pyłem.”

Tobie Polsko,

 odrodzona wysiłkiem naszych matek i ojców,

na sztandar szkoły ślubujemy:

 być wiernym przesłaniom naszego patrona

Cypriana Norwida,

 dążyć  ku dobru, prawdzie i pięknu,

 poznawać i szanować wartości stworzone przez

ogólnoludzką cywilizację,

 dbać o honor szkoły,

 zdobytą wiedzą, młodzieńczym zapałem i pracą

Ciebie wzbogacać Ojczyzno

Ślubujemy!