Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
Ia medialno-artystyczny mgr Jolanta Horosin-Klamra
Ib psychologiczno-pedagogiczny mgr Katarzyna Lisak-Świstak
Ic medyczny mgr Beata Romankiewicz
Id sportowy mgr Mariusz Rudek
Ie geograficzno-językowy mgr Agnieszka Świątek
If politechniczny mgr Lucjan Obajtek
IIa medialno-artystyczny mgr Konrad Stanilewicz
IIb psychologiczno-pedagogiczny [Czytaj dalej...]
OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO CHEMII DLA UCZNIÓW DWUNASTKI

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO CHEMII DLA UCZNIÓW DWUNASTKI

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
Maria Skłodowska-Curie

 

Realizujemy kształcenie z przedmiotu w zakresie podstawowym i rozszerzonym  z wykorzystaniem szkolnej klasopracowni oraz nowoczesnych technik multimedialnych. Nauczyciele chemii to doświadczeni, dyplomowani pedagodzy, egzaminatorzy Okręgowej [Czytaj dalej...]

Skład zespołu języka polskiego:

mgr Mirosława Herdzina

mgr Jolanta Horosin-Klamra (Przewodnicząca zespołu)

mgr Małgorzata Mikos

mgr Sabina Raźny

mgr Konrad Stanilewicz

mgr Izabela Stańdo

mgr Laura Werner

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SEKCJI

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SEKCJI

Zajęcia z chemii w XII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w bieżącym roku szkolnym prowadzą: Pani mgr Beata Romankiewicz (nauczyciel dyplomowany, czynny Egzaminator OKE) oraz Pani mgr Sylwia Piasecka (nauczyciel dyplomowany, czynny Egzaminator OKE).

W XII Liceum uczniowie uczą się chemii [Czytaj dalej...]