Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
I A medialno-artystyczny mgr Ewa Misztal
I B psychologiczno-pedagogiczny mgr Joanna Pełech-Pieszczyńska
I C medyczny mgr Sylwia Piasecka
I D sportowy mgr Jolanta Cupiał
I E geograficzno-językowy mgr Magdalena Płocica
I F politechniczny mgr Leszek Grochal
II [Czytaj dalej...]

Grono pedagogiczne

Nauczyciele XII LO – stan na 31 I 2018

Arwanitidis Haralambos Psycholog
Batorski Marek Historia sztuki
Białek Agata Matematyka
Bondyra Katarzyna J. hiszpański
Cupiał Jolanta Geografia
Czyż Małgorzata J. niemiecki
Dudzik Dariusz Matematyka
Grochal Leszek Fizyka
Grudzień Magdalena Wychowanie fizyczne [Czytaj dalej...]

Sztandar, hymn szkoły i Rota XII LO

Projekt sztandaru wykonała pani Joanna Rajkowska. Urodzona w 1968 w Bydgoszczy. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 1988-1993, jednocześnie studiując historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1987-1992. Odbyła Semestralny [Czytaj dalej...]

Cele i zadania szkoły

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

  1. Ukazanie uczniom piękna języka ojczystego, jego rozwoju, zróżnicowania, bogactwa znaczeń i środków ekspresji.
  2. Rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury oraz samodzielnego poznawania różnych dziedzin humanistyki.
  3. Wprowadzenie uczniów w dziedzictwo literackie i kulturowe; pogłębienie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej; [Czytaj dalej...]