Współpraca z uczelniami

XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Krakowie w zakresie dydaktyki współpracuje z renomowanymi krakowskimi uczelniami wyższymi. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów wiodących w wybranych profilach. Zależy nam także na kształceniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych, tj. umiejętności komunikacyjne i badawcze uczniów. Dzięki współdziałaniu pracowników wyższych uczelni możemy cele te realizować skuteczniej, w oparciu o ich dodatkowe doświadczenie pedagogiczne oraz bogatszą bazę techniczną.

Zainteresowanie instytutów poszczególnymi profilami klas w naszym liceum dowodzi również trafności szkolnej oferty kształcenia, którą kierujemy do młodzieży. Wierzymy, że zakres wiedzy i umiejętności naszych absolwentów stanowić będzie w przyszłości lepszy start w dorosłe życie i właściwy ekwipunek na podróż po nowe doświadczenia na rynku pracy!

Miło nam poinformować, że Naszymi Partnerami naukowymi są:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Geograficzno – Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

oraz

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dni otwarte Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII

INTEGRACJA SENSORYCZNA, CZYLI O TYM, JAK ZABAWA MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZYCH WYNIKÓW W NAUCE

WYKŁAD W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI