„A skąd wiemy, że klimat się zmienia?” – wykład dr Agnieszki Sulikowskiej.

Współpraca XII LO z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie trwa już dziesięć lat. Rozpoczęła się w październiku 2012/2013 roku –  od tego czasu patronatem instytutu objęte są klasy z rozszerzonym programem nauczania geografii. 

Dnia 25 października 2022r. klasa 1E pod opieką Pani Jolanty Cupiał uczestniczyła w projekcie IGIGP „Naukowcy w szkołach”. Zajęcia w naszej szkole prowadziła pani dr Agnieszka Sulikowska, pracownik Zakładu Klimatologii IGiGP UJ.  Aktualna tematyka zajęć, „A skąd wiemy, że klimat się zmienia?”, wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów klasy geograficzno-językowej. Zastosowana na lekcji metoda burzy mózgów z wykorzystaniem technologii high-tech dodatkowo uatrakcyjniła lekcję oraz posłużyła uczniom i prowadzącej zajęcia do poszukiwania rozwiązania problemu zmian klimatu we współczesnym świecie.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęciową. 

Opracowały :
Martyna Niedźwiecka,1E
Oliwia Wleciał, 1E
Jolanta Cupiał