KANDYDACI – POTWIERDZENIE WOLI NAUKI – WAŻNE INFORMACJE!

Kandydaci, którzy znaleźli się na listach Zakwalifikowanych do XII Liceum Ogólnokształcącego, chcąc zostać uczniami naszej szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli nauki.

Procedura ta obejmuje terminowe (od 11 do 15 lipca 2024 – do godziny 14.00) dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

1. ORYGINAŁ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. ORYGINAŁ zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. KARTA ZDROWIA

4. TECZKA UCZNIA – pobierz

5. ANKIETA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ – pobierz

6. DANE I DOKUMENTY DO WYDRUKU e-LEGITYMACJI (zobacz szczegóły)

7. KARTA INFORMACYJNA – tylko uczniowie spoza Krakowa – pobierz