Projekt #OGARNIAM ŻYCIE z liderem

W bieżącym roku szkolnym wraz ze swoimi koleżankami i kolegami brałam udział w projekcie #OGARNIAM ŻYCIE, organizowanym przez Wydział Edukacji UMK oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie.

Projekt ten miał na celu wprowadzenie na teren naszej szkoły inicjatyw, które przeciwdziałałyby zachowaniom ryzykownym, a także promowanie postaw dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. W jego ramach uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Warsztaty te okazały się niezwykle pomocne, pozwalając nam zrozumieć problem uzależnienia od telefonów komórkowych, który dostrzegliśmy w naszej szkole. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, stworzyliśmy w naszej szkole strefę wolną od telefonów, wyposażoną w leżaki, gdzie każdy może się zrelaksować i odpocząć od technologii. Było to jedno z wielu działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia w naszej społeczności szkolnej.

Kulminacyjnym momentem naszego zaangażowania była uroczysta gala zakończenia projektu, która odbyła się 6 czerwca na Hali 100-lecia Cracovii. W jej trakcie mieliśmy okazję podzielić się osiągnięciami i doświadczeniami, a także zaprezentować efekty naszej pracy. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu #OGARNIAM ŻYCIE, zarówno organizatorom, jak i uczestnikom za wsparcie i aktywne uczestnictwo. Wasze zaangażowanie pomogło nam stworzyć bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisko szkolne.

Gabriela Baca – uczestniczka projektu