TERMINY REKRUTACJI 2024

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – WAŻNE TERMINY!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 13 maja (poniedziałek)
do 4 lipca
 (czwartek) 2024

do 15

Składanie dokumentów przez ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Można również skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej wysyłając dokument na adres mail:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

od  21 czerwca (piątek)
do 4 lipca
 (czwartek) 2024

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA – do tego terminu możliwe jest także wprowadzenie zmian we wniosku – np. zmiana szkół, do których Kandydat się ubiega.

do 9 lipca
 (wtorek) 2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11 lipca (czwartek) 2024 12

Komisja rekrutacyjna w XII LO ogłasza listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.

od 11 lipca (czwartek) do 15 lipca  (poniedziałek) 2024 do 15

Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

16 lipca (wtorek) 2024 do 12 Komisja rekrutacyjna w XII LO  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie, w okresie trwania rekrutacji (tj. od 13 V do 4 VII 2024) – do celów rekrutacyjnych, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: od 12.00 do 17.00

WTOREK: od 10.00 do 15.00

ŚRODA: od 10.00 do 15.00

CZWARTEK: od 10.00 do 15.00

PIĄTEK: od 10.00 do 15.00

 

Skrzynka mail do celów związanych z rekrutacją 2024/2025 ma adres:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

Dla zainteresowanych publikujemy pełne brzmienie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.