OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW W NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole każdy uczeń znajdzie coś dla siebie!

Pasja, osobiste zainteresowania, zaangażowanie oraz świetne przygotowanie merytoryczne nauczycieli „Dwunastki” czyni ofertę zajęć dodatkowych w naszej szkole bardzo ciekawą i wielotorową.
 
Dla uczniów, którzy pragną poszerzać horyzonty i pogłębiać swoją wiedzę:
 • Szkolny Festiwal Nauki
 • Dni Profilu
 • zajęcia pod okiem Kadry Akademickiej w renomowanych krakowskich Szkołach Wyższych
 • koła przedmiotowe
 • konkursy przedmiotowe szkolne i pozaszkolne
 • olimpiady przedmiotowe
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
 • prestiżowe projekty uczniowskie
 • programowe wycieczki przedmiotowe
 
Dla uczniów, którzy mają duszę artysty:
 • Festiwal Kultury Szkolnej (przegląd twórczości artystycznej młodzieży: teatr, muzyka, film, fotografia)
 • Dni Norwidowskie
 • konkursy recytatorskie, literackie, filmowe
 • konkursy fotograficzne i plastyczne
 • wyjścia do kina, teatru i na wystawy
 • współpraca z Ośrodkiem Kultury im. C. Norwida
 • współpraca z Głosem Nowej Huty – publikacje w dodatku „Głos Młodej Huty”
 
Dla uczniów, którzy lubią aktywnie żyć:
 • Szkolny Klub Sportowy (piłka siatkowa, piłka koszykowa i inne…)
 • szkolne i międzyszkolne zawody sportowe
 • Dzień Sportu
 • wypady narciarskie
 • Koło strzeleckie
 • Zespół taneczny
 
Dla uczniów, którzy są ciekawi świata:
 • obóz naukowo-integracyjny dla klas pierwszych
 • „Tylko dla Orłów” – coroczny obóz dla najlepszych uczniów szkoły
 • młodzieżowe partnerskie wymiany międzynarodowe (Niemcy, Włochy, Anglia)
 • Dzień Języków Obcych
 • międzynarodowe szkolne eskapady krajoznawcze (Grecja, Bałkany, Włochy)
 • klasowe obozy naukowe
 • klasowe wycieczki turystyczne
 • wyprawy górskie
 
Dla uczniów, którzy pragną pomagać innym:
 • współpraca z Fundacją Urszuli Smok „Podaruj życie” – dawców szpiku kostnego
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • wolontariat w hospicjum św. Łazarza i udział w akcji „Pola nadziei”
 • cykliczne akcje Honorowego Krwiodawstwa
 • współpraca z Fundacją im. Brata Alberta
 • akcja „Szlachetna paczka”
 • „Gwiazdka dla zwierzaka”
 • działalność na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”
 • współpraca z Fundacją „Bank Żywności”
 • współpraca z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
 • akcja ekologiczno-charytatywna „zbieramy zakrętki”
 
Dla uczniów, którzy są kreatywni i przedsiębiorczy:
 • działalność w Samorządzie Uczniowskim
 • Tuzinalia – Święto Szkoły
 • Dzień Przedsiębiorczości
 • udział w Targach edukacyjnych oraz akcjach promujących szkołę
 
Dla uczniów, którzy cenią wygodę oraz nowoczesność:
 • nowoczesna biblioteka szkolna
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • WI-FI w całej szkole
 • funkcjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe i zaplecze sportowe
 • catering w porze obiadowej

Zapraszamy do aktywnej współpracy, inspirowania oraz współtworzenia nowych propozycji.

Dołącz do nas!