Lista 100’2023

Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, że nauczyciel XII Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krakowie znalazł się na liście 100 tegorocznej edycji konkursu.

Lista wyróżnionych nosi nazwę Lista 100. Znajdują się na niej nazwiska osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce i jest ogłaszana podczas dorocznej Konferencji Umiejętności Cyfrowe xxxx.pl.

Wyróżnienie poprzez umieszczenie na Liście 100 jest przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w roku poprzedzającym jej ogłoszenie. Wkład ten może się przejawiać m.in., poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych. To właśnie spełnienie tych kryteriów w swojej aktywności zawodowej w 2023 roku zdecydowało, że Pani mgr Magdalena Wachulec zasłużyła na to zaszczytne wyróżnienie.

https://liblink.pl/0xyBx3FkBX

GRATULUJEMY! JESTEŚMY DUMNI! 🙂