POLITECHNICZNA

Jeśli fascynuje Cię świat nowoczesnych technologii, a w przyszłości chcesz być nie tylko ich użytkownikiem, lecz także twórcą – innowatorem i wynalazcą – wybierz klasę politechniczną!
Tu poszerzysz wiedzę i rozwiniesz posiadane już umiejętności w zakresie matematyki oraz innych przedmiotów ścisłych – fizyki i chemii. Z nami zyskasz pewną przepustkę na uczelnie techniczne oraz uniwersytety, a w przyszłości będziesz mógł studiować na kierunkach, takich jak np.: automatyka i robotyka, budownictwo, architektura, informatyka, inżynieria materiałowa. Dodatkowym atutem nauki w tej klasie jest możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach zajęć pod opieką wykwalifikowanej kadry Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, którzy zaznajomią Cię z dokonaniami współczesnej inżynierii.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  matematyka, chemia, fizyka
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane spośród: j. obcy, fizyka, chemia, informatyka

 

Patronat nad klasą: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki