MEDIALNO – ARTYSTYCZNA

Jeżeli interesujesz się literaturą, sztuką, światem mediów, lubisz film, teatr, taniec – wybierz klasę medialno-artystyczną!
Tu zapoznasz się z tajnikami literatury i procesu twórczego, nauczysz się świadomego odbioru dzieł kultury i dostrzeżesz rolę mediów we współczesnym świecie. Prowadzone w szkole zajęcia przygotują Cię do studiów na kierunkach, takich jak np.: filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, public relations. Dodatkowo weźmiesz udział w zajęciach o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznych. W ramach patronatu Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  będziesz mógł uczestniczyć w prelekcjach i wykładach na tematy związane ze światem mediów i kultury oraz doświadczyć badań o charakterze literaturoznawczym lub interdyscyplinarnym.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, oraz dwa przedmioty wybrane spośród: j. obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka

 

Patronat nad klasą: Katedra Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego