Narodowe Święto Niepodległości 2023

 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Nie każdy jednak wie, co dokładnie się wtedy wydarzyło i dlaczego właśnie ta data stała się dla Polaków symbolem wolności. Czy 11 listopada od początku był oczywistym wyborem, na najważniejszą datę dla polskiej państwowości? Silnym kandydatem był dzień 7 października. Wtedy to Rada Regencyjna ogłosiła „Deklarację niepodległości Królestwa Polskiego”. Dzień ten związany jest także z powrotem Piłsudskiego do Warszawy i otrzymaniem przez niego zwierzchniej władzy wojskowej. Wydaje się, że najważniejszym powodem, dla którego świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości właśnie 11 listopada, jest kontekst międzynarodowy tego dnia. Doszło wówczas do zawarcia układu rozejmowego w Compiègne między państwami Ententy i Cesarstwem Niemieckim. W reakcji na tę wiadomość na ulicach Warszawy i innych miast rozbrajano żołnierzy i świętowano porażkę byłego zaborcy. Przyszły premier i słynny działacz socjalistyczny Jędrzej Moraczewski tak opisał ten dzień: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Rada Regencyjna 14 listopada 1918 roku resztę władzy cywilnej przekazała Piłsudskiemu i dokonała samorozwiązania. Było to przypieczętowaniem odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach. Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonej flagi!