Nowy przewodniczący wybrany!

Sprawozdanie z działalności komisji skrutacyjnej 
w dniu 27.10.2023 r. 

Komisja skrutacyjna w składzie: 
przewodniczący – Michał Rapacz,
członkowie – Maciej Krząścik, Krystyna Schabowska, Wiktoria Wójcik, Amelia Natkaniec, Urszula Konieczna, Amelia Bizoń,

Nazar Malahlovets, Eulalia Walawska

w dniu 27.10.2023 r. dokonała przeliczenia głosów w wyborach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego w XII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
liczba oddanych głosów – 701
głosów ważnych – 683
głosów nieważnych – 18

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
Krzysztof Abakumowicz – 527
Pola Grabczyńska – 113
Radosław Strasik – 43

Komisja skrutacyjna informuje, że przewodniczącym samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 został Krzysztof Abakumowicz.

Dziękuję za udział w wyborach i gratuluję kandydatom zdobytych głosów.
Michał Rapacz – opiekun samorządu uczniowskiego