Odbiór świadectw wyników maturalnych – 7 lipca 2023

Informujemy, że świadectwa wyników maturalnych dla naszych Absolwentów będą wydawane

w dniu 7 lipca 2023 (piątek).

godz. 13.00 – 16.00

W tym dniu, zapraszamy zainteresowanych po odbiór osobiście do szkoły w wyznaczonych godzinach. Prosimy posiadać przy sobie dowód osobisty.

W szczególnych przypadkach świadectwo oraz odpis wyników maturalnych może odebrać inna osoba niż Absolwent. MUSI ona jednak posiadać przy sobie pisemne upoważnienie Absolwenta i ważny dowód osobisty.

Po wyznaczonym terminie odbiór wyżej wymienionych dokumentów będzie możliwy w sekretariacie szkoły w godzinach od 10-13.