Podziękowania szkole za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności