Młodzieżowy Wolontariusz Roku

Dnia 9 XII 2022 roku w Teatrze KTO odbyła się uroczysta Gala 4. Młodzieżowych Dni Wolontariatu, w trakcie której uhonorowano najaktywniejszych krakowskich wolontariuszy. Wśród najlepszej siódemki znalazły się aż dwie uczennice naszej szkoły: Gabriela Dąbrowska z klasy 3C oraz Anna Morawska z klasy 1A. Uzyskały tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku i odebrały nagrodę z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Andrzeja Kuliga. Podziękowania za aktywny udział w wolontariacie młodzieżowym w 2022 roku dostały również Aleksandra Rodacka z klasy 2B oraz Olga Rodak z klasy 4A , które znalazły się w gronie uczestników Konkursu. Galę 4. Młodzieżowych Dni Wolontariatu uświetnił występ grupy artystycznej AD HOC oraz koncert zespołu jazzowego. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia i odbywał się w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0 ‘’.

Wspaniałym Wolontariuszkom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji Konkursu. Dla osób chętnych czekają Indeksy Wolontariusza – książeczki, w których warto zapisywać sukcesy związane z pomaganiem innym. Regulamin i opis wydarzenia znajduje się na stronie www.mlodziez.krakow.pl.

ZAPRASZAMY! Wolontariat to przecież znakomita szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego.