Stypendystka od Norwida!

W dniu 2 grudnia 2022 roku odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023 dla województwa małopolskiego. W imieniu premiera, Mateusza Morawieckiego, wyróżnionych uczniów zaprosiła i uhonorowała dyplomami Małopolski Kurator Oświaty, a uroczystość odbyła się w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dostojeństwa temu spotkaniu przysporzył piękny występ Chóru V Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa.

Zasłużenie, zdobywczynią stypendium z XII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023 jest uczennica klasy trzeciej, medycznej – Natalia Smajek.

Serdecznie gratulujemy wszystkich osiągnięć Natalii.

Życzymy osobistej satysfakcji z sukcesów naukowych i dalszej wytrwałej pracy na rzecz budowania swojej marki w szkole i poza nią.