Rada Pedagogiczna oraz pożegnanie Dyrektora Ryszarda Nowaka

Zmiany u steru w XIILO. Po 30 latach zarządzania 12-tką pan dyrektor Ryszard Nowak przekazał swoje dotychczasowe obwiązki pani dyrektor Annie Konarskiej-Miazowskiej. Pani prof. Sylwia Piasecka objęła stanowisko wicedyrektora.
 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wszystkie lata pracy na rzecz 12-stki. Trzymamy kciuki za nowe kierownictwo i życzymy powodzenia w zawodowych przedsięwzięciach.
 
Podczas rady pedagogicznej nastąpiło również wręczenie medali zasłużonym Wolontariuszom z naszej szkoły za udział w obsłudze Europejskich Igrzysk Młodzieży Niepełnosprawnej w Krakowie – Virtus European Summer Games 2022 Cracow-Poland.