Pierwsze zebranie z Rodzicami – informacja.

W nowym roku szkolnym pierwsze spotkania z Rodzicami odbędą się w dniu 6 września 2022 (wtorek) według następującego porządku:

O godzinie 17.00 – na spotkanie SERDECZNIE ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas drugich i trzecich.

O godzinie 18.00 – na spotkanie SERDECZNIE ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas pierwszych oraz czwartych.

Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych z Wychowawcami poszczególnych oddziałów.