CHEMIA NA MATURZE 2015-2022

Uczniowie liceów ogólnokształcących od maja 2015 roku zdają egzamin maturalny z chemii „po nowemu” czyli według zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w 2013 roku. Od tej pory każdy Abiturient ma obowiązek wybrać na egzamin jeden przedmiot dodatkowy ponad obligatoryjne trzy jednakowe dla maturzystów w całej Polsce. Wybrańcem tym może być np. chemia, do czego bardzo gorąco będziemy Was zachęcać i postaramy się rzetelnie przygotować.

Realizacja ministerialnych wytycznych i postanowień dotyczących przebiegu oraz zakresu egzaminów dojrzałości jest zadaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej . Na stronie internetowej tej Instytucji ukazały się informatory o egzaminach maturalnych, obowiązujące od roku szkolnego 2014/2015 do wszystkich przedmiotów. Zapraszamy do zapoznania się z takim dokumentem poświęconym chemii.

Dodatkowo w prezentowanym dziale znajdziecie bieżące informacje dotyczące kształtu i treści obowiązujących podczas pisemnego egzaminu dojrzałości z chemii. Mamy nadzieję, że będą one dla Was wsparciem w podejmowaniu świadomych i przemyślanych decyzji o zdawaniu tego pięknego przedmiotu na egzaminie dojrzałości.

Sekcja Chemii XII LO


ARKUSZE MATURALNE:

PIERWSZY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ MATURALNYCH: Próbny egzamin maturalny na rok 2014/2015
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY XII 2014 – ARKUSZ CKE: Próbny egzamin maturalny 2014
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY I 2015 – ARKUSZ NOWA ERA: Próbny egzamin maturalny 2015 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2015: Arkusz maturalny maj 2015 chemia
PRZYKŁADOWE ZADANIA MATURALNE – ZBIÓR ZADAŃ UDOSTĘPNIONY PRZEZ CKE WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ W 2015: Zbiór zadań CKE 2015
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2016: Arkusz maturalny 2016 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2017: Arkusz maturalny 2017 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2018: Arkusz maturalny 2018 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2019: Arkusz maturalny 2019 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2020: Arkusz maturalny 2020 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2021: Arkusz maturalny 2021 chemia
EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2022
Arkusz maturalny 2022 chemia
 
 
PORTALE INTERNETOWE POŚWIĘCONE MATURZE Z CHEMII


Powstają portale internetowe poświęcone zagadnieniom programowym i proceduralnym związanym z nową maturą (od maja 2015 roku). Z łatwością można w nich odnaleźć wszystkie informacje dotyczące matury z chemii oraz wiele materiałów pomocnych w przygotowaniu do tego egzaminu.

Zapraszamy do ich regularnego odwiedzania!Swoje zasoby uruchomiły:


POZOSTAŁE MATERIAŁY

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DO MATURY Z CHEMII – OD 2015 ROKU: chemia wymagania szczegółowe
PODSTAWA PRAWNA FORMUŁY EGZAMINU MATURALNEGO: PODSTAWA PRAWNA
INFORMATOR MATURALNY Z CHEMII: informator
PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Z KOMENTARZAMI: Podstawa programowa (od str. 129)  
ZESTAW WZORÓW I TABLIC DOSTĘPNYCH PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO: Tablice do egzaminu
ANEKS DO INFORMATORA NA ROK 2020/2021
Aneks – matura 2021