TERMINY REKRUTACJI 2022

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – WAŻNE TERMINY!!!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 16 maja (poniedziałek)
do 20 czerwca
 (poniedziałek) 2022

do 15

Składanie dokumentów przez Ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Można również skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej wysyłając dokument na adres mail:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

od  24 czerwca (piątek)
do 12 lipca
 (wtorek) 2022

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA – do tego terminu możliwe jest także wprowadzenie zmian we wniosku – np. zmiana szkół, do których Kandydat się ubiega.

od 12 lipca (wtorek)
do 18 lipca
 (poniedziałek) 2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19 lipca (wtorek) 2022 12

Komisja rekrutacyjna w XII LO ogłasza listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.

do 25 lipca  (poniedziałek) 2022 do 15

Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

26 lipca (wtorek) 2022 do 12 Komisja rekrutacyjna w XII LO  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie, w okresie trwania rekrutacji (tj. od 16V do 24VI 2022) – do celów rekrutacyjnych, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: od 12.00 do 17.00

WTOREK: od 10.00 do 15.00

ŚRODA: od 10.00 do 15.00

CZWARTEK: od 10.00 do 15.00

PIĄTEK: od 10.00 do 15.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skrzynka mail do celów związanych z rekrutacją 2022/2023 ma adres:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

Dla zainteresowanych publikujemy pełne brzmienie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r.