Złożenie kwiatów w Krypcie Wieszczów

Gdyby Norwid wiedział, że epitafium mu poświęcone znajdzie się w Katedrze Wawelskiej… I gdyby wiedział, że młodzi ludzie w 200-lecie urodzin artysty będą czcić jego pamięć, słuchając strof jego wierszy i przynosząc kwiaty do Krypty Wieszczów… Gdyby wiedział, że stanie się patronem szkół – jak nasza, instytucji, ulic, parków, to mógłby czuć satysfakcję.

W 1883 roku pisał: C.N. zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań o b c e i n i e p r z y j a z n e”. My – późni wnukowie to oczekiwanie, marzenie spełniamy. Na przykład dziś, choć to szczególna okazja.

200 lat temu, 24 września 1821 roku urodził się Cyprian Norwid – patron XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. By uczcić tę rocznicę, uczniowie klas III a4 oraz III d3 z opiekunkami, paniami Sabiną Raźny i Mirosławą Herdziną, złożyli kwiaty w Krypcie Wieszczów.

Przed wejściem do katedry spotkaliśmy się o 8.20, by później udać się pod epitafium artysty. Młodzież wsłuchiwała się we fragmenty utworów Cypriana Norwida. Był czas na zadumę nad słowami poety, bo, jak pisał: „Cisza jest głosów zbieraniem”.

Gdyby Norwid wiedział…