Jak czytać wiersz „Jak…”?

Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z obchodami dwusetlecia urodzin Cypriana Norwida był wykład prof. dra hab. Marka Busia – pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, któremu przysłuchiwali się uczniowie klas 3A4
i 3C4 wraz ze swoimi polonistkami – paniami Sabiną Raźny i Mirosławą Herdziną.

Spotkanie odbyło się we wtorek 28 września, a dotyczyło recepcji twórczości artysty, kolejnych wydań jego dzieł oraz różnych kierunków interpretacji oraz uniwersalnych wartości w kilku wierszach Norwida, między innymi w utworze „Jak…”.