Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
Ia medialno-artystyczny mgr Jolanta Horosin-Klamra
Ib psychologiczno-pedagogiczny mgr Katarzyna Lisak-Świstak
Ic medyczny mgr Beata Romankiewicz
Id sportowy mgr Mariusz Rudek
Ie geograficzno-językowy mgr Agnieszka Świątek
If politechniczny mgr Lucjan Obajtek
IIa medialno-artystyczny mgr Konrad Stanilewicz
IIb psychologiczno-pedagogiczny mgr Wojciech Janus
IIc medyczny mgr Sylwia Piasecka
IId sportowy mgr Jolanta Cupiał
IIe geograficzno-językowy mgr Magdalena Płocica
IIf politechniczny mgr Anna Peschak
 IIIa(4) medialno-artystyczny mgr Sabina Raźny
 IIIb(4) psychologiczno-pedagogiczny mgr Aleksandra Habowska
 IIIc(4) medyczny dr Joanna Stawarz
 IIId(4) sportowy mgr Marek Grzelak
 IIIe(4) geograficzno-językowy mgr Adam Majcherek
 IIIf(4) politechniczny mgr Laura Werner
 IIIA(3) medialno-artystyczny mgr Agnieszka Polak
 IIIB(3) psychologiczno-pedagogiczny mgr Michał Rapacz
 IIIC(3) medyczny mgr Paweł Pacholec
 IIID(3) sportowy mgr Magdalena Grudzień
 IIIE(3) geograficzno-językowy mgr Małgorzata Okarmus
 IIIF(3) politechniczny mgr Agata Białek