Potwierdzenie woli nauki w XII LO

Potwierdzenia woli nauki w XII LO przez Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 można dokonywać w dniach:

od 22 lipca do 30 lipca 2021

w sekretariacie XII LO w godzinach 10-15

poprzez dostarczenie następujących dokumentów:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

c) karty zdrowia

d) karty informacyjnej (jeśli została wydana przez szkołę podstawową)

e) 2 szt. zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem

f) teczki ucznia XII LO (pobierz i wypełnij)

Procedura potwierdzenia jest obowiązkowa i tylko jej dopełnianie skutkuje ostatecznym przyjęciem Kandydata do określonego oddziału klasy pierwszej.

Informacja dodatkowa:

Uczniowie wszystkich klas pierwszych w naszej szkole wyjeżdżają na wspólny obóz integracyjny do Świnoujścia, w dniach 19-28 września 2021. Orientacyjny koszt obozu to 1100 PLN. Realizacja tej płatności będzie możliwa z wykorzystaniem BONU TURYSTYCZNEGO.

Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu zostaną przekazane na pierwszym zebraniu z Rodzicami, po 1 września 2021.