Weź udział w projekcie badawczym!

Badanie „Jagielloński Panel 2002” realizowane jest przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do udziału w unikalnej inicjatywie naukowcy zapraszają osoby urodzone w roku 2002, uczące się w szkołach średnich na terenie Krakowa. Rozpoczęcie badań w 2021 pozwoli uchwycić sytuację osób wchodzących w dorosłość w okresie pandemii. Podczas kolejnych etapów badania będzie można porównywać sytuację obecnych 18-latków do sytuacji kolejnych grup, np. kiedy pandemia przygaśnie i świat wróci do względnej normalności. Jest to więc niepowtarzalna okazja do uchwycenia sytuacji młodych ludzi wchodzących w dorosłość, z opcją monitorowania ich losów (aktywnego lub pasywnego dorastania, starzenia).

 

Nad realizacją badania nadzór sprawuje interdyscyplinarna kadra naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego (z m.in. Instytutu Socjologii, Instytutu Psychologii, Instytutu Pedagogiki, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. Poparcie dla projektu wyraził Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie projektu www.paneluj.uj.edu.pl