Skład zespołu języka polskiego:

mgr Jolanta Horosin-Klamra (Przewodnicząca zespołu)

mgr Małgorzata Mikos

mgr Bartosz Matras

mgr Konrad Stanilewicz

mgr Izabela Stańdo

mgr Laura Werner