TERMINY REKRUTACJI 2021

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 – WAŻNE TERMINY!!!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 17 maja (poniedziałek)
do 21 czerwca
 (poniedziałek) 2021

do 15

Składanie dokumentów przez Ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru. Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO.

Można również skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej wysyłając dokument na adres mail:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

od  25 czerwca (piątek)
do 14 lipca
 (środa) 2021

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA – do tego terminu możliwe jest także wprowadzenie zmian we wniosku – np. zmiana szkół, do których Kandydat się ubiega.

Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

od 14 lipca (środa)
do 21 lipca
 (środa) 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 lipca (czwartek) 2021 12

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w XII LO ogłasza listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.

Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

do 30 lipca  (środa) 2021 do 15

Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

2 sierpnia (poniedziałek) 2021 do 14 Komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna w XII LO  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie, w okresie trwania rekrutacji (tj. od 17V do 21VI 2021) – do celów rekrutacyjnych, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: od 12.00 do 17.00

WTOREK: od 10.00 do 15.00

ŚRODA: od 10.00 do 15.00

CZWARTEK: od 10.00 do 15.00

PIĄTEK: od 10.00 do 15.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skrzynka mail do celów związanych z rekrutacją 2021/2022 ma adres:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

Dla zainteresowanych publikujemy pełne brzmienie Ogłoszenia Ministerstwa Edukacji i nauki z dnia 28 stycznia 2021 r.