Klasy i wychowawcy

klasa profil wychowawca
Ia medialno-artystyczny mgr Konrad Stanilewicz
Ib psychologiczno-pedagogiczny mgr Wojciech Janus
Ic medyczny mgr Sylwia Piasecka
Id sportowy mgr Jolanta Cupiał
Ie geograficzno-językowy mgr Magdalena Płocica
If politechniczny mgr Anna Peschak
 IIa(4) medialno-artystyczny mgr Sabina Raźny
 IIb(4) psychologiczno-pedagogiczny mgr Aleksandra Habowska
 IIc(4) medyczny dr Joanna Stawarz
 IId(4) sportowy mgr Marek Grzelak
 IIe(4) geograficzno-językowy mgr Adam Majcherek
 IIf(4) politechniczny mgr Laura Werner
 IIA(3) medialno-artystyczny mgr Agnieszka Polak
 IIB(3) psychologiczno-pedagogiczny mgr Iwona Majda
 IIC(3) medyczny mgr Paweł Pacholec
 IID(3) sportowy mgr Magdalena Grudzień
 IIE(3) geograficzno-językowy mgr Małgorzata Okarmus
 IIF(3) politechniczny mgr Agata Białek
 IIIA medialno-artystyczny mgr Lucjan Obajtek
 IIIB sportowy mgr Katarzyna Lisak-Świstak
 IIIC medyczny mgr Beata Romankiewicz
 IIID sportowy mgr Mariusz Rudek
 IIIE geograficzno-językowy mgr Agnieszka Świątek
 IIIF politechniczny mgr Jolanta Horosin-Klamra