Potwierdzenie woli nauki w XII LO

Informujemy, że w dniach od 12 do 18 sierpnia 2020 sekretariat XII Liceum przyjmuje dokumenty stanowiące potwierdzenie woli nauki Kandydata zakwalifikowanego do oddziału klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Uczniowie, którzy w dniu 12 sierpnia znajdą swoje nazwisko na listach osób zakwalifikowanych do klas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F obowiązkowo dostarczają do szkoły następujące dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2. Oryginał wyników Egzaminu Ósmoklasisty;

3. Dwa zdjęcia do legitymacji;

4. Karta zdrowia;

5. Ankieta dla Rodzica ucznia – POBIERZ;

6. Teczka ucznia – POBIERZ.

W wyżej wymienionych dniach Sekretariat Szkoły pozostaje w dyspozycji dla Państwa w godzinach od 9.00 do 15.00

W tych samych terminach będzie także możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamy!