TERMINY REKRUTACJI 2020 – NOWE!

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – WAŻNE TERMINY!!!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 15 czerwca (poniedziałek)
do
 10 lipca (piątek) 2020

do 15

Składanie dokumentów przez Ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru. Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO.

Można również skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej wysyłając dokument na adres mail:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

od 26 czerwca (piątek)
do
 10 lipca (piątek) 2020

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

od 10 lipca (piątek)
do
4 sierpnia (wtorek) 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 31 lipca (piątek)
do
  4 sierpnia (wtorek) 2020

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA – do tego terminu możliwe jest także wprowadzenie zmian we wniosku – np. zmiana szkół, do których Kandydat się ubiega.

Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

od 4 sierpnia (wtorek)
do
  11 sierpnia (wtorek) 2020

Ponowna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia (środa) 2020 12

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w XII LO ogłaszaja listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.

Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.

do 18 sierpnia (wtorek) 2020 do 15 Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Sekretariat szkoły jest czynny w pon: 12-17; w pozostałe dni powszednie: od godziny 10.00 do 15.00.
19 sierpnia (środa) 2020 do 14 Komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna w XII LO  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie, w okresie trwania rekrutacji, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: od 12.00 do 17.00

WTOREK: od 10.00 do 15.00

ŚRODA: od 10.00 do 15.00

CZWARTEK: od 10.00 do 15.00

PIĄTEK: od 10.00 do 15.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skrzynka mail do celów związanych z rekrutacją 2020/2021 ma adres:

rekrutacja@12liceum.edu.pl