Nigdy się nie poddawaj! – szkolne obchody Święta Niepodległości

Nigdy się nie poddawaj” – takie właśnie przesłanie stało się kluczem, który otwierał szkolne obchody Święta Niepodległości.

8 listopada w Dwunastce zapanowała wyjątkowa atmosfera: galowe stroje, biało-czerwone kotyliony, niepowtarzalny dla uczniów klas pierwszych moment uroczystego ślubowania, podniosły program artystyczny, wreszcie emocjonujący i radosny konkurs pieśni patriotycznych.

Pan dyrektor Ryszard Nowak, jak na historyka przystało, nawiązał w swoim wystąpieniu do wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Przypomniał OJCÓW WOLNOŚCI, których – mimo różnic politycznych i światopoglądowych – połączył wtedy wspólny, nadrzędny cel – niepodległa Polska. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty podporządkowali swoje działania jednej sprawie i potrafili w swoich partiach i środowiskach przekonać Polaków o wyjątkowości chwili i konieczności współdziałania. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – również i to przysłowie zacytował dyrektor Nowak. Słowa znane, oczywiste, ale zarazem takie, które w naszym kraju ciągle trzeba przypominać!

Klasy pierwsze miały tego dnia zaprezentować się w konkursie pieśni patriotycznych. Wyniki wysiłków i starań oceniało życzliwe jury w składzie: pan dyrektor Ryszard Nowak, pan profesor Adam Wysoczański, pan profesor Mariusz Rudek oraz reprezentantka młodzieży Laura Luksa z klasy 3C. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Uczniowie przygotowali nie tylko mocne głosy: pojawiły się kostiumy, elementy gry aktorskiej, aranżacje muzyczne (na skrzypce, gitary, saksofon i klarnet). W grupie klas pierwszych czteroletnich najlepsza okazała się 1B („Szara piechota”), drugie miejsce zajęła 1E („Ułani, ułani”), trzecie 1D („Wojenko, wojenko”). Wśród klas pierwszych trzyletnich zwycięstwo przypadło 1D („Przybyli ułani pod okienko”), drugie miejsce 1B („Szwoleżerowie”), trzecie 1A („Wojenko, wojenko”) . Gratulacje należą się wszystkim klasom, bez wyjątku!

Ten ważny dla całej społeczności szkolnej dzień uświetniło krótkie widowisko, przygotowane przez zespół uczniów, pod kierunkiem pani profesor Małgorzaty Nazarewicz. Na różnorodny, wzruszający program złożyły się recytacje poezji, śpiew, taniec, oprawa plastyczna.

Uroczystości kończyły się w radosnej atmosferze, szkolne obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości za nami. Warto na koniec raz jeszcze powtórzyć słowa, które wielu zapadły mocno w pamięć: „Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie trać nadziei”.