Z wizytą na Wawelu

Już niedługo, w 2021 roku, obchodzić będziemy 200-lecie urodzin Cypriana Norwida. Wtedy o poecie mówić się będzie powszechnie. Na razie tylko instytucje noszące jego imię pamiętają o 24 września – dniu urodzin autora „Promethidiona”. Tak jest od wielu lat w XII LO noszącym imię tego wielkiego artysty.

Corocznie w Krypcie Wieszczów wawelskiej katedry reprezentanci klas pierwszych składają wiązankę kwiatów w hołdzie patronowi szkoły. Teraz zaszczyt ten przypadł uczniom klasy Id o profilu sportowym.

23 września młodzież pod opieką p. Mirosławy Herdziny w przeddzień rocznicy urodzin Cypriana Norwida wybrała się na Wawel, by pięknej tradycji stało się zadość.