Zestaw dokumentów dla Kandydatów do XII LO

Drodzy Kandydaci do naszej szkoły…

Wszyscy uczniowie przyjęci do klas pierwszych w XII Liceum, obowiązkowo dostarczają do sekretariatu szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa potwierdzającego otrzymane wyniki z egzaminu końcowego.

Wraz z wyżej wymienionymi dokumentami w XII LO należy złożyć:

TECZKA UCZNIA (możesz ją stąd pobrać)

ANKIETA RODZICA UCZNIA (możesz ją stąd pobrać)

dwa zdjęcia legitymacyjne

karta zdrowia

 

Prosimy także o zapoznanie się z informacją dotyczącą pierwszego zebrania z Rodzicami w nowym roku szkolnym oraz planowanego we wrześniu i w październiku obozu integracyjno-naukowego w Świnoujściu. Informacji takiej udziela sekretariat liceum podczas przyjmowania dokumentów.