Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W blasku słońca przed szkołą 19 czerwca 2019 r. Pan dyrektor Ryszard Nowak wyraził zadowolenie z wyników pierwszoklasistów, a żegnając uczniów klas drugich, uzmysłowił, że następny rok będzie dla nich bardzo ważny. Wszystkim przyda się wakacyjny relaks.

Zanim wyruszymy na letnie szlaki – jeszcze szybkie podsumowanie i refleksja…

Czy pierwszoklasiści mogą się pochwalić znajomością „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a także struktury i działalności Polskiego Państwa Podziemnego oraz historycznej roli Armii Krajowej, a drugoklasiści zgłębieniem symboliki „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego?

Czy w czasie wakacyjnych wędrówek nasi licealiści wykażą się bezbłędnym zrozumieniem tekstów w językach obcych, dużą swobodą w dialogach czy raczej fragmentarycznym zrozumieniem tekstu?

Czy w procesie poznawania matematyki udało się opanować nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym, a w drugiej klasie obliczanie współrzędnych wierzchołka paraboli? – matematycy zrobili, co w ich mocy, by nikt nie czuł się bezradny wobec takich wyzwań naukowych.

Czy przestały być zagadką procesy urbanizacji na świecie, procesy tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata? – nasi geografowie chcieliby z pewnością usłyszeć pozytywną odpowiedź na te i inne pytania.

Życząc uczniom szczęśliwego powrotu do szkoły, można mieć nadzieję, że nie tylko na turystycznych szlakach potrafią udzielić pierwszej pomocy w razie wystąpienia oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego – oceny z edukacji dla bezpieczeństwa wskazują na wysokie kompetencje w tych sprawach.

Z całą pewnością te i inne umiejętności oraz treści nauczania przyswoili sobie nagrodzeni przez Pana dyrektora i Państwa wychowawców uzyskujący najlepsze wyniki uczniowie Dwunastki.

Zuzanna Frej uczennica klasy I f uzyskała imponującą średnią ocen 5,25 i dyplom z nominacją do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Medal „Praemiando Incitare” – dla najlepszego ucznia klas pierwszych – otrzymała uczennica klasy I f, Paulina Małysa. Spośród drugoklasistów to wyróżnienie dostała uczennica klasy II a, Anna Korbińska.

Dyplomy uznania za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie odebrali również z rąk Pana dyrektora: Karolina Piech (klasa Ia), Karolina Gil (klasa Ib), Klaudia Wieczorek (klasa Id), Oliwia Dej (klasa If), Magdalena Morąg (klasa IIf) i Kinga Szewczyk (klasa IIc).

Państwo wychowawcy pochwalili i nagrodzili wyróżniających się uczniów swoich klas za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,  pracę na rzecz klasy i szkoły,  kulturę osobistą. Liczny i owocny udział w zawodach sportowych docenił Pan Marek Grzelak, a Pani Małgorzata Nazarewicz wkład grupy uczniów w działalność artystyczną.

Przewodnicząca szkolnego samorządu, uczennica klasy IIb, Katarzyna Oleksy podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich wysiłek. Popełniając znaczące przejęzyczenie, życzyła wszystkim spotkania… już za rok, ale się poprawiła, dodając pospiesznie: już po wakacjach!

Pan dyrektor wyraził nadzieję, że zadomowieni już w szkole uczniowie Dwunastki, wracając po beztroskim i bezpiecznym wypoczynku wakacyjnym, zatroszczą się o młodszych: koleżanki i kolegów, którzy zaludnią szkołę podwójnie – jako absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Przyszły rok szkolny zapowiada się interesująco nie tylko w związku z wkraczającą do liceów reformą.

Zakończenie roku klas I – fotorelacja

Zakończenie roku klas II – fotorelacja

Uroczysta msza święta na zakończenie roku szkolnego – fotorelacja