Pożegnanie maturzystów 2019

 

O! ci młodzi ludzie,

Odchodzą od nas i wołają głośno:

Idziemy szukać szczęścia!

Juliusz Słowacki „Balladyna”

W atmosferze słodko-gorzkiej odbyła się 26 kwietnia uroczystość pożegnania uczniów klas III. Ukończenie szkoły to zamknięcie ważnego etapu życia, rozstanie z tym, co przez trzy lata wypełniało znaczną część czasu, wymagało wiele trudu, ale zarazem jest rozpoczęciem nowej drogi.

Do młodzieży w ciepłych słowach zwrócił się Pan dyrektor Ryszard Nowak. Życzenia dla uczniów i podziękowania dla pedagogów przekazał przewodniczący Rady Rodziców Pan Artur Klimas, zaś przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Oleksy zapewniła o tym, że młodsi uczniowie będą mile wspominać odchodzący rocznik. Słowa otwierające to sprawozdanie pochodzą z przemówienia wygłoszonego w imieniu wychowawców przez Panie Sabinę Raźny i Mirosławę Herdzinę.

Szczególnie dużo satysfakcji nagrodzonym i nagradzającym przyniosło wręczenie nagród, a było ich wiele, bo uczniowie klas trzecich wykazali się aktywnością w różnych dziedzinach – naukowej, sportowej, artystycznej, charytatywnej.

Medal Sapere Audenti dla najlepszego absolwenta w roku szkolnym otrzymał Maciej Maciejak z kl. III F, dyplomami za szczególne osiągnięcia nagrodzeni zostali: Magdalena Głąb z kl. III a, Gabriela Sodo z III e, Michał Duroń, Kamil Latała i Radosław Rzucidło z kl. III f.

Uroczystość zakończył występ artystyczny przygotowany przez uczniów różnych klas pod opieką Pani Małgorzaty Nazarewicz.

Pozostaje mieć nadzieję, że uczniowie żegnający mury XII LO znajdą szczęście, którego im wszyscy serdecznie życzymy.