Wolontariat w Dwunastce

W imieniu organizatorów zawodów pływackich ,, W czepku urodzeni” jeszcze raz serdecznie dziękujemy klasie 1C, która brała udział w wolontariacie na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Zadaniem ich było wsparcie organizacji i przeprowadzenie zawodów pływackich, których celem jest propagowanie sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwiększenie aktywności fizycznej tych osób prowadzącej do poprawy zdrowia, samopoczucia, większej samodzielności i wiary we własne możliwości. Pomoc osobom niepełnosprawnym i obserwacja ich zmagań z własnymi słabościami była również dla nas wartościową lekcją. Spisaliście się fantastycznie.