Uznanie dla XII LO

Dostarczenie wiedzy z zakresu potencjalnych zagrożeń takich jak agresja, a także zwiększenie świadomości prawnej młodych ludzi oraz uświadomienie sobie konsekwencji przed wyborami w przyszłości – to jedne z celów kampanii społecznej pn. „Ty decydujesz” realizowanej przez krakowską Służbę Więzienną oraz Straż Miejską Miasta Krakowa. Właśnie zakończyła się jej kolejna edycja, w której uczestniczyła młodzież naszego liceum. Projekt trwał dwa lata, a Dwunastka otrzymała stosowny dyplom uznania za udział z rąk Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierza Więckowskiego i Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Adama Młota.

Zobacz dyplom „Ty decydujesz”