Spotkanie z poezją Tadeusza Śliwiaka

…że brat brata powiadasz
co ty o tym wiesz
ty znałaś miłość tylko
Nie znasz nienawiści…

Tadeusz Śliwiak był wybitnym poetą związanym ze środowiskiem artystycznym Krakowa. W 90. rocznicę jego urodzin staraniem Weroniki Śliwiak – córki twórcy, a przy tym absolwentki naszego liceum – ukazał się album pt. „Płonący gołębnik”, zawierający wiersze oraz inspirowane nimi grafiki Marcina Koleśnika.
Uczniowie klasy 3f mieli okazję zapoznać się z tą przejmującą poezją dzięki wizycie pani Weroniki Śliwiak 4 grudnia 2018r. Jej wykład łączył elementy bardzo osobistych wypowiedzi o ojcu – poecie z głęboką, ale podaną w przystępnej formie analizą wybranych wierszy. Mimo trudnej tematyki utworów, bo dotyczącej doświadczenia wojennego, poezja Śliwiaka potrafiła poruszyć serca i wyobraźnię młodzieży.
Każdy z uczniów otrzymał egzemplarz albumu, a dodatkowo pani Weronika Śliwiak przekazała kilka tomików bibliotece szkolnej.