Z wizytą w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 25 października2018r.

Rok szkolny 2018/2019 zapoczątkował już szósty sezon współpracy naszego Liceum z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasza współpraca polega na uczestniczeniu w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach laboratoryjnych. Zajęcia te odbywają się zarówno w instytucie jak i w XII LO a prowadzą je pracownicy naukowi IGiGP.
W laboratorium instytutu uczniowie samodzielnie mogą wykonywać różnorodne próby i pomiary.

Bardzo ciekawe są „ Powtórki do matury ”, na których uczniowie klas trzecich utrwalają  i usystematyzowują  wiedzę przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego z geografii.

W tym roku po raz pierwszy pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zaprosili uczniów klasy 2E geograficzno-językowej wraz z opiekunem panią profesor Jolantą Cupiał na obronę pracy doktorskiej pani mgr Joanny Hibner. W instytucie powitała nas pani dr hab. Anita Bokwa ( absolwentka XII LO), koordynator  d/s  współpracy UJ – XII LO. Nasza klasa gościła po raz pierwszy w IGiGP UJ  i pani A.Bokwa oprowadzając nas po instytucie opowiedziała jego historię. Instytut jest wyposażony w nowoczesne sale dydaktyczne, laboratoria naukowe, laboratoria komputerowe, pracownie, Bibliotekę Nauk Przyrodniczych. Instytut prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie.

Następnie udaliśmy się do sali, w której wkrótce miała rozpocząć się obrona pracy doktorskiej. Temat rozprawy, jak i cała rozprawa, był interesujący : „Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach”. Jednym z promotorów pracy był absolwent XII LO  pan dr hab. Jarosław Balon.

Opuszczając mury instytutu wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem tego, co wysłuchaliśmy i zobaczyliśmy oraz że spotkaliśmy absolwentów naszej szkoły, a teraz znakomitych pracowników naukowych.

  

Opracowały :

Jolanta Cupiał,
Magda Kowalska, Zuza Kula 2E

Zdjęcia:
Rozalka Madej 2E