Warsztaty dziennikarskie klasy 1A

W samo południe słonecznego, złotojesiennego dnia październikowego w XII Liceum im. Cypriana Norwida na os. Kolorowym, w ramach projektu „Młodzi mają Głos”, odbyły się warsztaty dziennikarskie.
Klasa 1A o profilu medialno-artystycznym uczestniczyła w bardzo ciekawych, pełnych twórczej energii zajęciach prowadzonych przez panią redaktor „Głosu Nowej Huty” Agnieszkę Łoś.
Spotkanie dotyczyło istoty dziennikarstwa informacyjnego oraz gatunków publicystycznych, będących formą interpretacji świata w sferze kulturalno-artystycznej, społeczno-politycznej czy ekonomiczno-gospodarczej.
Uczestnicy warsztatów poznali specyfikę artykułu prasowego w zakresie treści i formy, analizowali archiwalne numery lokalnego tygodnika pod kątem zawartości, poszukując tekstów o charakterze czysto informacyjnym i o nachyleniu publicystycznym.
Na koniec zajęć młodzież klasy medialno-artystycznej podjęła (z zaangażowaniem) próbę redagowania własnych artykułów dotyczących przebiegu tychże warsztatów.
Według opinii pani redaktor Agnieszki sprawozdania owe stanowiły udaną próbę dziennikarskich wprawek.
W odczuciu uczestników poniedziałkowych zajęć spotkanie to stanowić może inspirację oraz wdzięczną zachętę do dalszych dobrowolnych zmagań z piórem np. w ramach klasowej gazetki:)

J.