Kampania dla młodzieży Ty decydujesz

Kampania dla młodzieży Ty decydujesz to projekt przygotowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Uczniowie XII LO z klasy 3B i 3D znaleźli się w ścisłym gronie młodzieży zaproszonej do projektu. Pierwsza część kampanii odbywała się na terenie szkoły. Zajęcia dotyczyły problematyki przestępczości, znajomości prawa, odpowiedzialności prawnej, pracy psychologa więziennego a także zawierały elementy profilaktyki uzależnień. Druga część projektu to wizyta w jednej z jednostek penitencjarnych, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z pracą psychologa więziennego, zobaczyć celę mieszkalną, „pakiet startowy” aresztowanego, miejsce, gdzie odbywają się spacery – „spacerniak ” oraz kaplicę więzienną. Wizyta w Areszcie Śledczym na ul. Montelupich miała na celu zainteresować młodzież pracą psychologa więziennego, ale też pokazać uczniom realia izolacji oraz uświadomić możliwe konsekwencje wejścia w konflikt z prawem.

Serdeczne podziękowania za umożliwienie udziału w projekcie Ty decydujesz składamy Pani Annie Czajczyk – rzecznikowi prasowemu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz Panu Arturowi Rysiowi ze Straży Miejskiej.

M.Grudzień, M.Kraszewska, K.Lisak -Świstak