Nowy rok szkolny w Dwunastce zainaugurowany!

W promieniach wrześniowego słońca o zapachu dojrzałego lata, gdy kasztany spadają z drzew, jarzębina czerwona a wrotycz pospolity żółcią na łąkach się ściele, w XII LO im. Cypriana Norwida na os. Kolorowym 29a rozpoczął się nowy rok szkolny.
W ten wrześniowy poniedziałkowy poranek na szkolnym dziedzińcu pod błękitnym niebem miała miejsce oficjalna inauguracja roku dla uczniów klas pierwszych.
Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Nowych uczniów Dwunastki powitali reprezentanci społeczności szkolnej wraz z przewodniczącą samorządu uczniowskiego.
Do pierwszoklasistów w ciepły i serdeczny sposób przemówił dyrektor szkoły – pan Ryszard Nowak. Zgodnie z obyczajem XII LO dyrektor uścisnął dłoń oraz wręczył symboliczne upominki dwunastu uczniom, którzy w procesie rekrutacji otrzymali najwyższą ilość punktów.
Po słowach powitania oraz gratulacjach dyrektor Nowak złożył wszystkim życzenia pomyślnego, obfitującego w naukowe, artystyczne czy sportowe zmagania, roku.
Na koniec uroczystości nastąpiła krótka prezentacja kadry pedagogicznej. W krótkich słowach wicedyrektorzy, wychowawcy klas i nauczyciele przedstawili się swoim podopiecznym.
Po części oficjalnej wszystkie klasy udały się na krótkie spotkanie informacyjne do swoich sal oraz wspólny z wychowawcą-przewodnikiem spacer po szkole szlakiem pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, sklepiku-kawiarenki, sekretariatu, punktu ksero, biblioteki, gabinetu higienistki czy siedziby samego dyrektora.

Niech to więc, zgodnie z życzeniami, będzie rok odkrywania i pielęgnowania pasji, rozwijania ciekawości świata, budowania dobrych relacji. Niech nie zbraknie zapału i wytrwałości w realizowaniu zamierzeń i dążeniu do celu!

Rok szkolny 2018/2019 uważa się za otwarty!

zobacz fotorelację